کابوس گیر

کابوس گیر

دیدگاه‌ها برای کابوس گیر بسته هستند برچسب ها : ،،،،،

کابوس گیر

 

 

 رویاگیر یا کابوس گیر (dreamcatcher ) رویاهای منفی یا بد را می گیرد و به عنوان نماد اتحاد بین بومیان آمریکایی دیده می شود. معنی رویاگیر از یک داستان باستانی یک مادر عنکبوت خاص که فرزندانش به گوشه های یک زمین حرکت کردند مشتق می شود. مادر و مادربزرگ های آنها تورهای جادویی با استفاده از تارهایی ساخته شده از گیاهان، رگ وپی و حلقه های بید بافتند. مورد استفاده رویاگیر دور نگه داشتن رویاهای بد و تنها ترویج رویاهای خوب برای کودکان بود. اولین بار مردم اوجیبوه رویاگیر را ساختند و به وسیله ازدواج های فی ما بینی با قبایل دیگر، این مفهوم رشد کرد و رشد کرد. شروع متداول شدن رویاگیر و گسترش آن به دیگر فرهنگ ها برای اشتراک و لذت از زیبایی آن تا دهه ی ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ طول کشید. معنی رویاگیر چنان زیباست که اغلب می توانید رویاگیری آویزان از یک ایوان، یا در ماشین از یک آینه جلو یا به عنوان جواهرات رویاگیر اعم از انگشتر، دستبند، گردنبند، گوشواره و پابند استفاده شود.

  • در باور این مردم هوا از رویا و کابوس آکنده است. پس با آویزان کردن این ساخته، رویاهای خوب از درون سوراخ مرکزی کابوس‌گیر عبور کرده و به فرد خفته می‌رسند و کابوس‌ها در تارهای آن به‌دام افتاده و با طلوع خورشید نابود می‌شوند.